Ars Ratiocinandi

Communicatie is een begrip dat u voor dit boek en de bijhorende reeksen zeer breed mag interpreteren. Communicatie en communiceren gaat over dan ook het ganse spectrum. Het begint bij wat u wil communiceren (en hoe u die beslissing maakt). Het gaat verder over de manier waarop u communiceert (bewust en onbewust). En het kijkt ook naar het interpretatie kader dat we gebruiken om een communicatie te ontvangen tot de conclusies die we eraan verbinden.

Meer communicatie en communiceren

Het boek is in voorbereiding en zal begin dit najaar (2021) beschikbaar zijn. Voor allen die sneller wat meer info en inzichten zoeken, zullen er in de loop van deze zomer de eerste online sessies beschikbaar zijn. Communicatie is natuurlijk een zeer breed begrip. Ook in de andere boeken en de sessies en reeksen komt dit onderwerp reeds ter spraken.

Heeft u inmiddels vragen of suggesties, aarzel niet om ze door te geven. Waar mogelijk antwoordt ik u persoonlijk, of neem ik de antwoorden op in de vlog of blog die bij deze site hoort. (En deze zal dan weer beschikbaar zijn vanaf het begin van de zomer).

Weldra beschikbaar

Out of the box denken

In de loop van komende maanden zullen we deze pagina dus aanvullen met meer mogelijkheden om kennis te maken met communicatie en communiceren. We zijn er allemaal dagelijks mee bezig, maar we staan zelden stil bij de complexiteit van het gebeuren.

Wat heeft u eraan?

Even de tijd nemen om te kijken naar onze manier van communiceren kan ons bijgevolg heel veel opleveren. Communicatie en communiceren doet meer dan enkel boodschappen overbrengen. Het is dan ook een bijzonder complex gegeven waarbij we informatie delen en proberen te ontvangen. Misleiding, impact, bedrog en leugens, emoties, verbinding zoeken… Het zijn maar enkele van de onderwerpen die aan bod komen.

U kan natuurlijk steeds terecht op mijn hoofdsite waar u heel wat artikels over dit onderwerp kan lezen.

Communicatie en communiceren

Deze website maakt gebruik van cookies. Deze worden uitsluitend gebruikt voor de goede werking van deze site, we verzamelen verder geen gegevens over uw gebruik. Door door te gaan accepteert u deze cookies. (indien u tot bij mij komt, krijgt u er nog een tas koffie bij)